Moonly Communicatie

Bedrijfssoftware om de communicatie en gegevensuitwisseling met belanghebbenden te versnellen.

Neem contact op Lees meer
Moonly Communicatie

Casemanagement software

Optimaliseer de communicatie en gegevensuitwisseling

Moonly Communicatie is een online platform dat organisaties inzetten om de communicatie en gegevensuitwisseling met hun belanghebbenden op een efficiënte wijze te structureren.

Bedrijven, (zorg)instellingen, scholen en gemeenten communiceren de hele dag met hun klanten, patiënten, leerlingen en inwoners om uiteenlopende zaken te regelen. Dit communicatieproces tussen enerzijds de organisaties en anderzijds de belanghebbenden kan variabele doorlooptijden, randvoorwaarden en doelstellingen betreffen.

Community platform

Creëer en beheer een besloten community

Breng mensen, leden, medewerkers of cliënten samen in een besloten online communityplatform. Voorzie jouw community van een eigen app in jouw eigen stijl. Geschikt voor allerlei uiteenlopende doeleinden én ook nog eens uitbreidbaar met maatwerkfunctionaliteiten!

Dit platform verbindt mensen op een laagdrempelige en online manier. Hierdoor kunnen zij fijner samenwerken, kennis delen en de interactie opzoeken. Zie het dan ook als een besloten sociaal intranet, social media app, community platform of interne communicatie tool.

Image Description

Wat is het probleem van decentrale communicatiestromen?

Zo is het mogelijk dat een medewerker van de organisatie de belanghebbende verzoekt om bepaalde documenten toe te sturen, contactgegevens te delen en antwoord te geven op een reeks vragen.

Deze communicatie vindt vaak decentraal plaats via diverse kanalen, zoals telefoongesprekken, e-mails en brieven. Deze versplinterde communicatie zorgt vaak voor inefficiënte werkprocessen, onduidelijke afspraken en minimaal inzicht voor zowel de betrokken belanghebbende als medewerker.

Hoe lost Moonly Communicatie dit probleem op?

Het platform centraliseert deze informatie binnen een tweeledig platform dat enerzijds bestaat uit een beheerdersomgeving voor de betrokken medewerkers, anderzijds een persoonlijk portaal voor de belanghebbende.

Medewerkers maken via hun portaal een dossier aan voor de persoon in kwestie waarin alle gegevens handmatig en automatisch worden bijgehouden. Dit dossier wordt vervolgens (gedeeltelijk) gedeeld met de desbetreffende belanghebbenden.

Functies van Moonly Communicatie

Om het gehele communicatieproces te faciliteren zit het platform boordevol handige functionaliteiten, zoals:

Dossiers aanmaken

Het platform draait om het aanmaken en beheren van persoonlijke dossiers. Vergelijk het met een CRM-systeem.

Documenten delen

Een medewerker vraagt snel de benodigde bestanden uit voor één of meerdere dossiers van de gebruiker.

Vragenlijsten invullen

Download één of meerdere foto's in een specifieke bestandstype of resolutie en pas watermerken toe.

Berichten versturen

Binnen ieder dossier kunnen medewerkers en belanghebbenden berichten heen en weer sturen.

Afspraken inplannen

De mogelijkheid om fysieke of online afspraken in te plannen en deadlines aan te geven.

Automatische processen

Per organisatie is het mogelijk om processen aan te maken en in te stellen welke activiteiten en deadlines bevatten.

Half Circle 3
Half Circle 3

Vraag nu de brochure aan

en start met het efficiënter inrichten van jouw communicatiestromen!

Neem contact op