Moonly Participatie

Deze webapp informeert en betrekt inwoners, klanten, gasten, scholieren en bezoekers bij de besluitvorming van onderwerpen waarbij zij een direct belang hebben.

Neem contact op Lees meer
Moonly Communicatie

Interactieve enquête software

Stimuleer online participatie

Deze webapp geeft middels een interactieve enquête lokale inwoners inspraak bij besluiten binnen hun gemeente. Zodoende kan de inwoner betrokken worden bij de gemeentelijke plannen over uiteenlopende thema’s, zoals de opwekking van grootschalige duurzame energie of invulling van de openbare ruimte.

Ook dient de webapp bewoners op een laagdrempelige wijze te informeren over complexe onderwerpen. Vervolgens wordt er middels een speelse en interactieve enquête gevraagd aan welke elementen zij waarde hechten binnen hun directe omgeving.

Waarvoor wordt burgerparticipatie ingezet?

Anno 2020 zijn er een aantal opgaven die een directe impact hebben op de maatschappij, zoals de energietransitie, anderhalve meter regeling én omgevingsvisie. Deze drie thema's hebben echter één ding gemeen - de burgerparticipatie is cruciaal voor het proces en eindresultaat.

Om dat te realiseren moeten vernieuwende methoden, technologieën & middelen ingezet worden en elkaar versterken.

Waarvoor kan Moonly Participatie worden toegepast?

Het platform is perfect te gebruiken voor gemeenten die haar inwoners willen betrekken bij de gemeentelijke plannen over uiteenlopende thema’s, zoals de opwekking van grootschalige duurzame energie of invulling van de openbare ruimte.

De gemeente kan via een backoffice uiteenlopende vragen instellen door het toepassen van diverse vraag-templates. De burgers kunnen deze enquêtes eenvoudig digitaal beantworoden.

Vraag nu de demo aan

en ervaar het gemak van online participatie!

Neem contact op